ИСТРАЖИВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ И ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА
ЋирLatEng

ИМПРЕСУМ

Оснивач и главни и одговорни уредник:
Владимир Радомировић

Оснивач, уредник и координатор правног саветовалишта:
Драгана Матовић

Извршни директор:
Даша Божанић

Новинари:
Снежана Ђурић, Емили Самчевић

Адвокати:
Душко Ковачевић, Милан Павлица, Братислав Тодоровић, Ена Челекетић

Оснивач:
Удружење "Еутопија", Београд (матични број 28004087, ПИБ 106435975)

Пиштаљка је под бројем IN000080 уписана у Регистар медија који води Агенција за привредне регистре

Најновија публикација:

Bilten 19